17:51 ICT Thứ sáu, 18/04/2014

Menu

Hỏi đáp tư vấn luật

Trang nhất » FAQs » Sở hữu trí tuệ » Sáng chế

Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Chủ đơn đăng ký sáng chế có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho bất kỳ bên thứ ba nào. Sau khi chuyển giao đơn đăng ký sáng chế, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với sáng chế. Thủ tục ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế như sau:

Chuyển nhượng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Chuyển nhượng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Chủ sở hữu Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (GPHI) khi có nhu cầu chuyển nhượng cho bên thứ ba có thể làm thủ tục tại Cục Sở Hữu Trí tuệ để ghi nhận việc chuyển nhượng, thủ tục ghi nhận như sau:

Chuyển nhượng Bằng độc quyền sáng chế

Chuyển nhượng Bằng độc quyền sáng chế

Chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế khi có nhu cầu chuyển nhượng cho bên thứ ba có thể làm thủ tục tại Cục Sở Hữu Trí tuệ để ghi nhận việc chuyển nhượng, thủ tục ghi nhận như sau:

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam được quy định trong và Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, cụ thể như sau:

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

1.  Yêu cầu để thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế

Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT (Patent Coporation Treaty) có chỉ định Việt Nam được quy định trong và Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, các thông tư nghị định hướng dẫn,  cụ thể như sau:

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

I. TÀI LIỆU CẦN THIẾT

- Giấy Ủy Quyền (do S&B Law soạn thảo)

- Tài liệu ưu tiên (nếu có)

Thời gian và hiệu lực đăng ký giải pháp hữu ích

Thời gian và hiệu lực đăng ký giải pháp hữu ích

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn bảo hộ Giải pháp hữu ích:

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Cách viết bản môi tả giải pháp hữu ích

Mẫu đơn đăng ký sáng chế Quốc tế

Mẫu đơn đăng ký sáng chế Quốc tế

Mẫu đơn đăng ký sáng chế Quốc tế: Mẫu đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ

- Mẫu đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ

- Mẫu tuyên bố đăng ký sáng chế tại Mỹ

 

Đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp trong việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp trong việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, sáng chế phải đáp ứng tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Khả năng áp dụng công nghiệp trong sáng chế được quy định và hiểu như thế nào:

Xử lý đơn sáng chế quốc tế, đơn PCT

Xử lý đơn sáng chế quốc tế, đơn PCT

Việt Nam hiện nay là thành viên của Hiệp ước hợp tác về sáng chế - PCT, vì vậy, Việt Nam có nghĩa vụ bảo hộ các đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam.

S&B Law giới thiệu về quy trình xử lý đơn quốc tế về sáng chế theo quy định tại Thông tư 01 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn Nghị định 103 về sở hữu công nghiệp như sau:

Các đơn đăng ký Sáng chế Quốc Tế có nguồn gốc Việt Nam đã có thêm lựa chọn

Các đơn đăng ký Sáng chế Quốc Tế có nguồn gốc Việt Nam đã có thêm lựa chọn

Ngày 10/03/1993 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp ước Hợp tác sáng chế (PCT). Đây là Hiệp ước về đăng ký quốc tế sáng chế, theo đó, tất cả các Đơn đăng ký quốc tế sáng chế đều được nộp cho Cơ quan nhận đơn được ấn định, và tất cả các sáng chế nộp theo những Đơn này sẽ được tiến hành tra cứu tại Cơ quan tra cứu quốc tế.

Đăng ký sáng chế quốc tế

Đăng ký sáng chế quốc tế

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang đầu tư tích cực vào việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất lao động.

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thời hạn giải quyết: Thủ tục đăng ký sáng chế

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

- Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

Duy trì sáng chế

Duy trì sáng chế

Sau khi sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền, để duy trì hiệu lực của văn bằng, chủ văn bằng phải nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm cho sáng chế/giải pháp hữu ích. Thời gian và thủ tục như sau: